Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
30/12/2016 Thứ sáu chiếc bình cổ VTV 21:30
29/12/2016 Thứ năm mảnh đất vàng VTV 21:30
28/12/2016 Thứ bốn kít và mít VTV 21:30
27/12/2016 Thứ ba bí mật của vợ tôi VTV 21:30
26/12/2016 Thứ hai tình người trong buổi chiều mưa VTV 21:30
25/12/2016 Chủ nhật bánh đúc tùy hàng VTV 22:30
23/12/2016 Thứ sáu tự cứu chính mình VTV 21:30
22/12/2016 Thứ năm nhím tete và các bạn VTV 21:30
21/12/2016 Thứ bốn chủ nhật của thỏ con VTV 21:30
20/12/2016 Thứ ba con không muốn đi học VTV 21:30
19/12/2016 Thứ hai chú chó tuma VTV 21:30
18/12/2016 Chủ nhật con vện VTV 22:30
15/12/2016 Thứ năm chú chó đặc nhiệm VTV 21:30
14/12/2016 Thứ bốn hạt mãng cầu VTV 21:30
13/12/2016 Thứ ba ĐỔI ĐỜI VTV 21:30
12/12/2016 Thứ hai MILU VÀ ELI VTV 21:30
11/12/2016 Chủ nhật ĐÊM NHẠC MÙA THU VTV 22:30
09/12/2016 Thứ sáu 10 PHÚT VTV 21:30
08/12/2016 Thứ năm CON LỢN ĐẤT CỦA EM TÔI VTV 21:30
07/12/2016 Thứ bốn SỰ TÍCH HÒN TRỐNG MÁI VTV 21:30
06/12/2016 Thứ ba TÌNH THÂN VTV 21:30
05/12/2016 Thứ hai TÀI VÀ ĐỨC VTV 21:30
04/12/2016 Chủ nhật BÀI TẬP VỀ NHÀ VTV 22:30
03/12/2016 Thứ bảy KÉT SẮT VTV 22:30
02/12/2016 Thứ sáu MƠ ƯỚC VTV 21:30
01/12/2016 Thứ năm AI GIỎI NHẤT VTV 21:30
29/11/2016 Thứ ba Áo mùa đông HTV 21:30
28/11/2016 Thứ hai Chuyện cá chìa vôi VTV 21:30
27/11/2016 Chủ nhật Mọi thứ đều có thể xảy ra HTV 22:30
25/11/2016 Thứ sáu Cuộc du ngoại của cá rồng đỏ HTV 21:30
chung cu quang an